Spółka otrzymała dofinansowanie w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 nr umowy: POIR.03.04.00-30.0271/20-00

Strona glówna | Kontakt z nami

MALARNIA PROSZKOWA

Malowanie proszkowe

Firma Kas-Boks pragnie z przyjemnością poinformować, że w roku 2010 poszerzyliśmy naszą działalność o usługę malowania proszkowego.

TECHNOLOGIA

Malowanie proszkowe polega na nakładaniu farby proszkowej na powłokę metalową detalu techniką natrysku elektrostatycznego lub elektrokinetycznego. Farbę nanosi się bezpośrednio na powierzchnię bez stosowania podkładu lub z podkładem na bazie fosforanów. Farba jest dodatkowo utwardzana w wysokiej temperaturze. Naniesiona jednokrotnie warstwa farby ma grubość powłoki porównywalną z trzema warstwami farb rozpuszczalnikowych. Powłoki wykonane przez malowanie proszkowe dają powierzchnie gładkie bez zacieków i zmarszczeń.

EKOLOGIA

Farby proszkowe są w pełni bezpieczne dla ludzi i środowiska, posiadają atesty, które pozwalają na kontakt z żywnością. W procesie malowania nie wykorzytuje się szkodliwych rozpuszczalników, nie ma też emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

ZASTOSOWANIE

W każdym przypadku, gdzie ważna jest jakość, trwałość i odporność na warunki atmosferyczne np:

- karoseria samochodów
- obudowy sprzętu elektromechanicznego i elektrycznego
- regały sklepowe, magazynowe i laboratoryjne
- meble ogrodowe
- grzejniki, rynny
- boksy kasowe
- ogrodzenia i inne

RODZAJE POWŁOK

Malowanie proszkowe, poza funkcją ochronną, może mieć także charakter dekoracyjny. Stosuje się w tym celu różnorodną paletę kolorów: powłoki młotkowe, transparentne, metalizowane czy brokatowe.

NASZE MOŻLIWOŚCI

Pragniemy zaproponować Państwu podjęcie współpracy w zakresie malowania proszkowego. Zapewniamy krókie terminy realizacji oraz konkurencyjne ceny z możliwością negocjacji.

Nasze atuty to: zastosowanie wysokiej jakości farb proszkowych oraz zatrudnienie wykwalifikowanej załogi z dużym doświadczeniem. Posiadamy również wszystkie wymagane prawem pozwolenia.

Maksymalne wymiary detali, które możemy pomalować wynoszą:

- długość 3000mm
- szerokość 600mm
- wysokość 1800mm

Posiadamy certyfikat ISO 9001: 2008.

Grubość powłok mierzymy przy pomocy przyrządu DUALSCOPE f-my Fischer.
Prowadzimy kontrolę jakości naszych pokryć.