Spółka otrzymała dofinansowanie w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 nr umowy: POIR.03.04.00-30.0271/20-00

Strona glówna | Kontakt z nami

Certyfikaty

 

Polityka jakości

Właściciele firmy zatwierdzili politykę jakości, której zasady są obowiązujące dla wszystkich pracowników.

1. Naczelnym celem w działalności Kas-Boks Sp. z o.o. jest wysoka jakość wyrobów, określona na bazie uwarunkowań prawnych, rynkowych i wymagań ustalonych z klientem. Osiągnięcie tego celu jest możliwe dzięki przestrzeganiu następujących zasad polityki jakości:
Wysoka jakość pracy i wyrobów jest najważniejszym zadaniem działalności wszystkich pracowników.

2. Ciągłe szkolenie pracowników utrwala świadomość ich roli i odpowiedzialności w kształtowaniu poziomu jakości wyrobów.

3. Systematyczne wprowadzanie doskonalenia metod wytwarzania, środków produkcji i osprzętu kontrolno-pomiarowego.

4. Utrzymywanie jakości wyrobów na poziomie wyznaczonym przez klienta lub wyższym.

5. Dbałość o właściwą atmosferę i dobrą współpracę pomiędzy wszystkimi pracownikami Kas-Boks Sp. z o.o

6. Stosowanie satysfakcjonujących cen, wycen oraz terminowe dostawy dla naszych kontrahentów.

Gwarancją spełnienia podstawowych zasad polityki jakości jest funkcjonujący System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2008, który jest zabezpieczeniem przyszłości firmy.

Misja

Misją naszej Organizacji jest być wiodącym przedsiębiorstwem produkcyjno - usługowym realizującym wyroby, modernizacje i regeneracje wyposażenia wraz z ich montażem, obiektów handlowych oraz innych Organizacji a także usługi z zakresu cynkowania, ślusarstwa i spawalnictwa.
Gama wyrobów i usług obejmuje: boksy kasowe, regały sklepowe, wózki sklepowe, parboksy, paleciaki i wózki wysokiego składowania, kompleksowe montaże i demontaże wszelkiego rodzaju obiektów sklepowych i innych.
Osiągamy to oferując naszym klientom wyroby i usługi o sprawdzonej jakości.
Naszym podstawowym celem jest zapewnienie odbiorcom maksymalnych korzyści i pełnej satysfakcji z dokonanych zakupów i wykonanych usług.
W kontaktach z klientem oferujemy jednocześnie profesjonalny poziom obsługi klientów stosując zasadę, aby klienci i dostawcy byli naszymi najlepszymi przyjaciółmi.
Kierownictwo organizacji deklaruje, że cele organizacji i jej misja jakościowa są i będą utrzymywane co potwierdzamy wdrożonym Systemem Zapewnienia Jakości wg normy PN-ISO 9001:2008.|